Kritik af Flygtningenævnet

FN’s Menneskerettighedskomité har den 4. august 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afslag på asyl til en afghansk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Afghanistan.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Af udtalelsen fremgår blandt andet, at udsendelsen af klageren til Afghanistan efter komitéens opfattelse udgør en krænkelse af FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder artikel 7. 

Flygtningenævnet er ikke enig i Menneskerettighedskomitéens vurdering af sagen. Flygtningenævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, har i brev af 21. august 2015 til Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet redegjort nærmere herfor.

Brevet kan læses her

Senest opdateret: 21-08-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen