Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere til Malta efter Dublinforordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Malta.


Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2.


Præmisserne fra de fire afgørelser kan læses her.

Senest opdateret: 01-06-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen