Afgørelser vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen – udmøntning af Tarakhel-dommen

Flygtningenævnet har den 12. juni 2015 truffet afgørelse i tre prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Italien.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2. 

Et kort resumé af sagerne og præmisserne fra en af de omhandlede afgørelser kan læses ved at klikke her.

Senest opdateret: 18-06-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen