Berostillelse af sager vedrørende overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet har den 9. oktober 2015 under henvisning til den aktuelle situation i Ungarn anmodet Udlændingestyrelsen om mere generelt at søge oplyst, hvorvidt Ungarn fortsat modtager Dublin-returnees fra de øvrige medlemsstater, samt hvorvidt Ungarn i den forbindelse fortsat opfylder sine internationale forpligtelser.

Flygtningenævnet har på denne baggrund besluttet at berostille alle modtagne Dublinsager med Ungarn som modtageland, indtil svar på høringen er modtaget. Samtidig er det besluttet at udsætte udrejsefristen for de personer, som er i udsendelsesposition med Ungarn som modtageland, hvor Flygtningenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om Dublin-overførsel.

Senest opdateret: 13-10-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen