Afgørelser vedr. midlertidig opholdstilladelse

Flygtningenævnet har i dag truffet afgørelse i to sager vedrørende ansøgere fra Syrien, hvor Udlændingestyrelsen ikke har fundet grundlag for at give opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, men har givet opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig opholdstilladelse). 
I begge sager har Flygtningenævnet stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2. 

Flygtningenævnets præmisser i de to sager kan findes under praksis for Syrien (syri/2015/16 og syri/2015/17).

Senest opdateret: 09-07-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen