Udeblivelse

Det følger af udlændingeloven, at ansøgeren har ret til mundtligt at forelægge sin sag for Flygtningenævnet. Ansøgeren har således ikke pligt til at give personligt møde i nævnet.

Såfremt ansøgeren udebliver fra nævnsmødet uden en forudgående meddelelse om at have lovligt forfald, vil Flygtningenævnet søge afklaret, hvorvidt det kan lægges til grund, at ansøgeren har modtaget indkaldelsen. 

Såfremt ansøgeren er behørigt indkaldt, men ikke giver møde for nævnet, træffer Flygtningenævnet en beslutning i sagen på det foreliggende grundlag, efter at ansøgerens advokat og Udlændingestyrelsen har haft lejlighed til at procedere sagen.  

Hvis det efterfølgende konstateres, at ansøgeren ikke bærer ansvaret for, at indkaldelsen ikke er kommet til den pågældendes kundskab, eller hvis ansøgeren efterfølgende kan dokumentere at have haft lovligt forfald, genoptager nævnet sagen til fornyet mundtlig behandling. 

Lovligt forfald kan eksempelvis være ansøgerens eller ansøgerens børns sygdom, såfremt sygdommen kan dokumenteres ved en lægeerklæring eller dokumenterede ekstraordinære transportproblemer.

Senest opdateret: 21-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen