Skriftlige behandling af sager

Visse sager behandles af Flygtningenævnet, uden at ansøgeren skal give møde i nævnet.

Det er blandt andet statusændringssager, sager vedrørende nægtelse af udstedelse af dansk rejsedokument eller inddragelse af et sådant dokument og sager, som efter den 1. juli 2002 af Udlændingestyrelsen har været forsøgt behandlet i åbenbart grundløs-proceduren, men hvor Dansk Flygtningehjælp har afvist denne behandlingsform.

I skriftlige sager - bortset fra statusændringssager - beskikkes der af nævnet en advokat for ansøgeren. Advokaten får frist til at fremkomme med bemærkninger til sagen.

Sagen afgøres herefter enten af formanden alene, eller på et nævnsmøde, hvor nævnsmedlemmerne voterer mundtligt. Parterne får skriftlig besked om nævnets beslutning.

Senest opdateret: 21-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen