Berostillelse af tvangsmæssige udsendelser til Syrien

Flygtningenævnet har den 13. april 2011 i forlængelse af Udenrigsministeriets henvendelse anmodet Udenrigsministeriet om at indhente nærmere oplysninger om de aktuelle forhold i forbindelse med udsendte syriske statsborgeres og statsløse syreres indrejse i Syrien.

Flygtningenævnet har på baggrund af Udenrigsministeriets henvendelse besluttet at berostille alle tvangsmæssige udsendelser til Syrien indtil videre.

Nævnet har samtidig besluttet at fortsætte behandlingen af verserende sager vedrørende asylansøgere fra Syrien, således at ansøgere, der på det foreliggende grundlag opfylder betingelserne i udlændingelovens § 7, vil blive meddelt asyl. I sager, hvor ansøgerne ikke på det foreliggende grundlag opfylder betingelserne i udlændingelovens § 7, vil sagens afgørelse blive udsat, indtil Udenrigsministeriets besvarelse af ovennævnte høring foreligger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Stig Torp Henriksen på telefon +45 2534 2055.

Senest opdateret: 14-04-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen