Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Menneskerettighedsdomstolens domme i to sager vedrørende srilankanske statsborgere er nu endelige.

Den 20. januar 2011 afsagde Menneskerettighedsdomstolen foreløbig dom i 5 sager mod Danmark anlagt af srilankanske statsborgere, der har fået afslag på asyl af Flygtningenævnet. Den 20. april 2011 blev to af dommene endelige, idet de ikke er søgt indbragt for Storkammeret.

Det drejer sig om T.N. v. Denmark og N.S. v. Denmark.   


 

I de øvrige tre sager er dommene søgt indbragt for Storkammeret. Et panel af dommere skal herefter afgøre, om sagen skal behandles af Storkammeret. 

Senest opdateret: 18-05-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen