Anvendelse af KRI (Kurdistan Region of Iraq) som første asylland for iranske kurdere, der er født eller opvokset i flygtningelejre i Irak

Flygtningenævnet har på to forskellige nævnsmøder i december 2011 truffet afgørelse i seks sager vedrørende kurdere fra Iran, som er født eller opvokset i flygtningelejre i Irak, og som har opholdt sig i det nordlige Irak forud for udrejsen til Danmark.

Begge nævn har lagt til grund, at ansøgerne isoleret set er omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1, i forhold til Iran, men at deres personlige sikkerhed i Irak er tilstrækkeligt beskyttet både i forhold til de iranske myndigheder og andre. Mens det ene nævn fandt, at ansøgernes basale rettigheder i Irak er begrænset således, at landet ikke kan tjene som de pågældendes første asylland, har det andet nævn fundet, at ansøgernes leveforhold ikke har været af en sådan karakter, at det er til hinder for, at KRI kan tjene som første asylland for de pågældende flygtninge.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har den 14. december 2011 tilsluttet sig den retsopfattelse, der ligger til grund for afgørelserne truffet af det andet nævn. Koordinationsudvalget har i den anledning tilkendegivet, at det herefter må anses for nævnets praksis, at den pågældende gruppe iranske flygtninge generelt må kunne henvises til at tage ophold i KRI som et første asylland.

Resuméer af de sidstnævnte afgørelser kan findes her:

> Iran/2011/13
> Iran/2011/14
> Iran/2011/15

Senest opdateret: 22-12-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen