Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Menneskerettighedsdomstolens domme i 3 sager anlagt af srilankanske statsborgere mod Danmark er nu endelige.

Den 20. januar 2011 afsagde Menneskerettighedsdomstolen foreløbig dom i 5 sager vedrørende srilankanske statsborgere, der har fået afslag på asyl af Flygtningenævnet. Nævnet fik medhold i alle 5 sager.  

Den 20. april 2011 blev to af dommene endelige, idet de ikke var søgt indbragt for Storkammeret. 

De tre øvrige domme, som blev søgt indbragt for Storkammeret, er den 20. juni 2011 blevet endelige, idet Domstolen har afvist at behandle sagerne i Storkammeret.  

Det drejer sig om:
Senest opdateret: 04-07-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen