Flygtningenævnet har truffet afgørelse i fem prøvesager vedrørende somaliske statsborgere fra Mogadishu

Flygtningenævnet har den 16. og 17. maj 2013 truffet afgørelse i fem prøvesager vedrørende somaliske statsborgere fra Mogadishu. Afgørelserne er truffet af to forskellige nævn.

Nævnet har ikke fundet, at de generelle forhold i og omkring Mogadishu i sig selvkan begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asyl).

Flygtningenævnet har herefter - efter en konkret vurdering - i tre sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag på asyl, mens to ansøgere har fået asyl med henvisning til konflikter med al-Shabaab.

Det bemærkes, at udtalelsen vedrørende de generelle forhold i det ene nævn er en flertalsudtalelse.

Præmisserne i to af de fem sager kan læses her:

Somalia2013/1
Somalia2013/2

Senest opdateret: 21-05-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen