Genoptagelse af sager vedroerende iranske statsborgere fra det nordlige Irak

Flygtningenævnet genoptager behandlingen af sager vedrørende iranske kurdere, der er født eller opvokset i Irak

Flygtningenævnet har siden december 2011 i en række sager om iranske kurdere, der er født eller opvokset i flygtningelejre i Irak, stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag på asyl, og henvist de pågældende til at tage ophold i det nordlige Irak (KRI) som et første asylland. Nævnet har blandt andet lagt til grund, at ansøgerne er omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1, i forhold til Iran, men at de vil kunne indrejse i og tage ophold i det nordlige Irak (KRI) som et første asylland.

Rigspolitiet har ved brev af 4. december 2012 til Flygtningenævnet blandt andet oplyst, at det efter politiets opfattelse må anses for udsigtsløst at gennemføre udsendelser – såvel frivillige som tvangsmæssige - af iranske kurdere til Irak (KRI).

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har derfor den 30. januar 2013 besluttet, at de oprindelige nævn skal genoptage behandlingen af sagerne med henblik på at meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.  

Senest opdateret: 08-02-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen