CREDO-udgivelse til brug for troværdighedsvurderinger i asylsager

Flygtningenævnet har på hjemmesiden tidligere omtalt CREDO-projektets rapporter om troværdighedsvurderinger i asylsager.

CREDO-projektet har siden da udmøntet sig i en vejledning til brug i behandlingen af asylsager: Credibility Assesment in Asylum Procedures - A Multidisciplinary Training Manual.

Vejledningen er udarbejdet af internationale eksperter i samarbejde med UNHCR.

Vejledningen kan læses i sin helhed her.

CREDO er et EU-finansieret projekt, hvis formål er at forbedre troværdighedsvurderinger i asylsager. Læs nærmere om CREDO her.

Senest opdateret: 25-10-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen