Høringssvar vedrørende værnepligtsforholdene i Syrien

Den 3. april 2013 har Udenrigsministeriet som svar på en henvendelse fra Flygtningenævnet afgivet et høringssvar vedrørende værnepligtsforholdene i Syrien.

Høringssvar af 3. april 2013 (bilag 315)  

Det fremgår blandt andet af høringssvaret, at Assad-styret fortsat håndhæver landets love om værnepligt, og i vidt omfang indkalder mænd imellem 18 og 42 år til aftjening heraf. Videre fremgår det, at styret råder over et registreringssystem, som bruges til efterlysning og identifice-ring af værnepligtsunddragere. Endelig fremgår det af notatet og nævnets øvrige baggrundsmateriale, at den syriske hær begår omfattende menneskerettighedsovertrædelser, som man som soldat i den syriske hær kan blive tvunget til at medvirke til.

Notatet indgår fremover som en del af Flygtningenævnets baggrundsmateriale i sager vedrørende asylansøgere fra Syrien. Flygtningenævnets koordinationsudvalg har endvidere anmodet Flygt-ningenævnets Sekretariat om at iværksætte en screening af allerede afgjorte sager vedrørende syriske statsborgere, hvor værnepligt eller desertering har været en del af asylmotivet, og hvor spørgsmålet om genoptagelse af egen drift er aktuelt. 

Senest opdateret: 08-05-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen