Flygtningenævnets bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 149 fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har den 28. maj 2009 anmodet Flygtningenævnet om bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 149 af 27. maj 2009 fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik. 

Spørgsmålet er affattet således:  ”I forlængelse af svaret på spørgsmål 143 bedes ministeren forholde sig til UNHCR’s rapport ”UNHCR Eligibility Guidelines for Assesing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-seekers” og især de anbefalinger, der fremgår af side 18 i rapporten, vedrørende følgende fem irakiske provinser: Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa og Salah Al-Din”.

Flygtningenævnets bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 149 fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Senest opdateret: 22-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen