EMDs afvisning af 13-10-2009

Den Europæiske Menneskerettighedsomstol har den 13. oktober 2009 afvist at realitetsbehandle en klage fra en iransk statsborger over udsendelsen af ham fra Danmark til Iran.

Den dengang 18-årige iranske statsborger blev i 1999 udsendt til Iran efter, at Flygtningenævnet havde givet ham afslag på asyl. Efter hjemkomsten til Iran blev han tilbageholdt i længere tid og udsat for tortur. Han genindrejste i Danmark i 2003 og fik i 2004 asyl. Den iranske statsborger anlagde herefter sag ved Menneskerettighedsdomstolen blandt andet med en påstand om, at udsendelsen af ham til Iran i 1999, var i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 3.

Menneskerettigheds-domstolen har afvist, at udsendelsen af klageren var i strid med artikel 3 blandt andet med henvisning til, at Flygtningenævnet med de oplysninger, der forelå på tidspunktet for nævnets beslutning i 1999, ikke kunne eller burde have forudset, at klageren ville blive udsat for overgreb ved en tilbagevenden til Iran.

EMD's dom af 13-10-2009

Senest opdateret: 22-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen