Flygtningenævnets Årsrapport 2008

Flygtningenævnets årsrapport for 2008 er nu offentlig tilgængelig.

Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om Flygtningenævnets aktiviteter i 2008, herunder information om sagsproduktion, sagsbehandlingstider samt nævnets opfyldelse af resultatkontrakten med Integrationsministeriet. Årsrapporten indeholder ligeledes bevillingsafregning og driftsregnskab for året, der gik. Flygtningenævnet har i 2008 i alt behandlet 389 spontansager (488 personer) - 116 flere sager sammenlignet med 2007 – og 354 genoptagelsessager (518 personer) – 49 flere sager sammenlignet med 2007. Sagsbehandlingstiden for spontansager var 118 dage (målsætning 130 dage). I 90 % af sagerne var sagsbehandlingstiden 92 dage (målsætning 100 dage). Sagsbehandlingstiden for genoptagelsessager var 308 dage (målsætning 200 dage). Sagsbehandlingstiden for genoptagelsessager forventes nedbragt i løbet af 2009. Nævnet afviklede i 2008 127 nævnsmøder. Flygtningenævnet behandlede i gennemsnit 3,0 sag pr. nævnsmøde mod 2,5 sag pr. nævnsmøde i 2007. Den samlede enhedspris (hvor meget koster en sag behandlet på mundtligt nævn) er faldet fra 30.301 kr. i 2007 (i 2008 priser) til 27.355 kr. i 2008. Dette skyldes ikke mindst, at nævnet sammenlignet med 2007 har behandlet et større antal sager og ligeledes, at nævnet i 2008 har behandlet flere sager pr. afholdt nævn. Samlet set har Flygtningenævnet en målopfyldelse af resultatkontrakten med Integrationsministeriet på 95 %. Der er samlet set brugt 6,9 mio. kr. mindre end bevilget på finansloven, hvilket dog skyldes, at nævnet ikke har modtaget det antal sager, som man havde forudsat på finansloven (forudsat afholdelse af 227 nævnsmøder). Den samlede udgift i 2008 til driften af Flygtningenævnet og Flygtningenævnets Sekretariat er i alt 27,6 mio. kr. Rapporten i sin fulde længe kan findes her.

Senest opdateret: 03-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen