EMDs dom af 20-01-2009

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 20. januar 2009 afsagt endelig dom i sagen F.H. mod Sverige vedrørende en kristen statsborger fra Irak.

Menneskerettighedsdomstolen fandt, at en tvangsmæssig udsendelse af den pågældende til Bagdad i Irak ikke ville være i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 2 eller 3.

Menneskerettighedsdomstolens dom af 20-01-2009

Senest opdateret: 22-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen