Pressemeddelelse af 21. marts 2007 om Flygtningenævnets årstal for 2006

Flygtningenævnet har i 2006 afgjort i alt 451 asylsager. Nævnet har stadfæstet Udlændingeservices afgørelser i 365 sager svarende til 81 % af samtlige sager. Nævnet har givet asyl i 86 sager svarende til 19 % af samtlige sager.

De tre største nationaliteter i 2006 var følgende:

For 100 % af sagerne var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 127 dage. For 80 % af sagerne var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 78 dage.

Flygtningenævnet har desuden truffet afgørelse i 454 genoptagelsessager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 203 dage.

Der er endvidere afsluttet 93 sager uden en afgørelse (sagerne er frafaldet, hjemvist til eller trukket af Udlændingeservice).

Senest opdateret: 19-06-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen