Pressemeddelelse af 26. juli 2007

Flygtningenævnets formandskab udsender i dag sin beretning for 2006. Beretningen indeholder en redegørelse for grundlaget for og behandlingen af asylsager samt for nævnets virksomhed i øvrigt. Endvidere indeholder beretningen resuméer af en lang række afgørelser i konkrete asylsager.

Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 491 sager vedrørende statsborgere fra 46 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan, Serbien og Somalia.

For 80 % af de spontane asylsager var nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid 78 dage. Samlet for alle spontane asylsager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 127 dage.

Beretningen kan købes gennem Schultz Distribution, telefon: 43 63 23 00, www.schultz.dk, e-post: schultz@schultz.dk.

Beretningen findes desuden på Flygtningenævnets hjemmeside www.fln.dk.

Senest opdateret: 08-11-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen