Henvendelse af 31. oktober 2007 fra UNHCR om berostillelse af tvangsmæssig udsendelse af etniske tamiler fra det nordlige og østlige Sri Lanka

Foranlediget af en konkret udsendelse har UNHCR i vedhæftede brev af 31. oktober 2007 rettet henvendelse til Flygtningenævnet og anmodet nævnet om at indstille alle udsendelser af etniske tamiler fra det nordlige og østlige Sri Lanka.

UNHCR har som begrundelse for anmodningen henvist til vedhæftede brev af 23. oktober 2007 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til UK, hvori der anmodes om, at UK berostiller den tvangsmæssigt udsendelse af etniske tamiler til Sri Lanka, indtil videre.

Flygtningenævnet har ved vedhæftede brev af 6. november 2007 besvaret henvendelsen og blandt andet anført, at henvendelsen fra UNHCR og brevet fra Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol ikke i sig selv kan føre til, at Flygtningenævnet generelt berostiller den tvangsmæssige udsendelse af afviste etniske tamiler fra det nordlige og østlige Sri Lanka.

E-mail af 31. oktober 2007 fra UNHCR til Flygtningenævnet vedlagt brev af 23. oktober 2007

Brev af 6. november 2007 fra Flygtningenævnet til UNHCR

Senest opdateret: 08-11-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen