Generelt

Flygtningenævnet benytter tolke fra Rigspolitiets tolkeoversigt til mundtlig tolkning under nævnsmøderne samt til skriftlig oversættelse af dokumenter m.v.

Under nævnsmødet foregår tolkningen som udgangspunkt til og fra ansøgerens modersmål, medmindre ansøgeren har ønsket, at tolkningen foregår på et andet sprog, eller medmindre det ikke er muligt at fremskaffe en tolk på modersmålet.

Flygtningenævnet tager som udgangspunkt hensyn til ansøgerens tilkendegivelser vedrørende valg af tolk, såfremt disse er begrundet i sprogkundskaber, men derimod ikke såfremt de for eksempel vedrører tolkens etniske eller nationale tilhørsforhold. Såfremt ansøgeren har været udsat for eksempelvis seksuelle overgreb, vil nævnet så vidt muligt imødekomme et ønske om mandlig eller kvindelig tolk.

Flygtningenævnet honorerer endvidere tolkning, der er udført hos advokat i forbindelse med dennes forberedende møde med ansøgeren.

Vedrørende fremsendelse af fakturaer ved tolkning hos advokater skal tolken fremsende deres fakturaer elektronisk.

Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.

 

Informationen opdateres løbende.

Senest opdateret: 15-01-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen