Flygtningenævnets praksis i sager om konversion fra islam til kristendommen

Flygtningenævnet har i et brev af 25. oktober 2012 til en række biskopper tilkendegivet, at alle asylsager afgøres efter en konkret vurdering, hvor det afgørende er, om ansøgeren må anses for at være i risiko for forfølgelse eller overgreb ved en tilbagevenden til sit hjemland, og at det efter nævnets opfattelse i sager om konversion ikke bør indgå som et element i afgørelsen, at ansøgeren kan henvises til at skjule sin tro ved en tilbagevenden til hjemlandet.

> Brev af 05.09.2012 fra biskopperne
> Svar af 25.10.2012 fra Flygtningenævnet

Flygtningenævnets seneste praksis i sager om asylansøgere, der som asylmotiv har anført at være konverteret fra islam til kristendommen:

> Afgh2012/14
> Afgh2012/15
> Iran2012/14
> Iran2012/15

Senest opdateret: 26-10-2012
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen