Afgørelse: Afghanistan IFA Kabul

Flygtningenævnet har i januar 2012 truffet afgørelse i en konkret sag, hvor ansøgeren isoleret set ansås for omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2. Nævnet fandt dog, at ansøgeren kunne henvises til at tage ophold i Kabul som internt flugtalternativ og stadfæstede derfor afslaget på asyl.

Afgørelsen kan findes her:

afgh/2012/1

Senest opdateret: 16-01-2012
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen