Flygtningenævnet fastholder praksis vedrørende Syrien

Dansk Flygtningehjælp har ved brev af 29. maj 2012 opfordret Flygtningenævnet til at meddele de asylansøgere fra Syrien, der af Flygtningenævnet er meddelt afslag på asyl, opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 2.

> Brev af 29. maj 2012 fra Dansk Flygtningehjælp

Flygtningenævnet har ved brev af 20. juni 2012 meddelt Dansk Flygtningehjælp, at nævnet på nuværende tidspunkt ikke finder, at situationen i Syrien har antaget en sådan karakter, at asylansøgere fra Syrien kan meddeles opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 2, alene med henvisning til den generelle situation i landet.

> Besvarelse af 20. juni 2012 fra Flygtningenævnet til Dansk Flygtningehjælp

Senest opdateret: 21-06-2012
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen