Pressemeddelelse af 6. juli 2006

Flygtningenævnets formandskab udsender i dag sin beretning for 2005. Beretningen indeholder en redegørelse for grundlaget for og behandlingen af asylsager samt for nævnets virksomhed i øvrigt. Endvidere indeholder beretningen resuméer af 160 afgørelser i konkrete asylsager.

Nævnet har i beretningsåret truffet afgørelse i 717 sager i alt, heraf i 581 nye spontansager. Den største nationalitet har været statsborgere fra Irak, hvor nævnet har truffet afgørelse i 147 spontansager.

Herudover har de største grupper af ansøgere været statsborgere fra Afghanistan, Iran, statsløse palæstinensere, statsborgere fra Serbien og Montenegro og Somalia. Nævnet har i beretningsåret behandlet sager vedrørende udlændinge fra 54 forskellige lande. Nævnet har omgjort 16 % af Udlændingestyrelsens (nu Udlændingeservice) afgørelser i spontansager mod 12 % i 2004 og 17 % i 2003.

I løbet af 2005 er sagsbehandlingstiden for spontane asylsager yderligere forkortet. Denne tendens er fortsat i første halvår af 2006, så sagsbehandlingstiden nu er på et niveau, hvor det – henset til de sagsskridt, der skal foretages i sagerne – næppe er muligt generelt at nedbringe den yderligere. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort i de første fem måneder af 2006 er 125 dage.

Flygtningenævnet følger nøje de internationale menneskerettighedsorganers praksis, hvilket blandt andet kommer til udtryk i de notater om menneskerettigheder, som Udlændingeservice og nævnet udarbejder, og som kan findes på nævnets hjemmeside, www.fln.dk. Notaterne opdateres løbende, så det sikres, at den seneste praksis er tilgængelig, herunder for de advokater, der møder i nævnet, og kan sammenholdes med de anonymiserede resuméer af Flygtningenævnets afgørelser, der siden 2004 løbende er blevet offentliggjort på nævnets hjemmeside. I 2005 er 32 % af nævnets afgørelser offentliggjort på hjemmesiden. De resuméer, der findes i beretningen, er hovedsagelig hentet fra hjemmesiden.

Senest opdateret: 06-07-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen