Pressemeddelelse af 6. december 2006

Flygtningenævnets koordinationsudvalg besluttede den 30. oktober 2006 at berostille behandlingen af sager vedrørende etniske tamiler fra Sri Lanka, da UNHCR havde oplyst, at man ville fremkomme med nye anbefalinger vedrørende Sri Lanka inden for kort tid.

UNHCR har nu oplyst, at man ikke for tiden er i stand til at fremkomme med sådanne nye anbefalinger. UNHCR har ikke oplyst, hvornår anbefalingerne i stedet kan forventes at foreligge.

Flygtningenævnet lægger stor vægt på, at asylsager – ikke mindst af hensyn til ansøgerne – afgøres uden unødigt ophold. Det gælder i særdeleshed for ansøgere, der måtte opfylde betingelserne for at få asyl.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på denne baggrund meddelt UNHCR, at nævnet har besluttet at beramme og behandle de pågældende sager, hvilket forventes at kunne ske ultimo januar 2007. Det vil herefter være op til det konkrete nævn, der behandler sagerne, at træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger om forholdene i Sri Lanka, der til den tid måtte foreligge.

Senest opdateret: 06-12-2006
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen