Pressemeddelelse af 30. oktober 2006 om berostillelse af behandling af sager vedrørende etniske tamiler fra Sri Lanka

Foranlediget af en konkret sag vedrørende en asylansøger fra Sri Lanka – hvis sag har været behandlet i åbenbart grundløs-proceduren og dermed ikke har været forelagt for Flygtningenævnet – har UNHCR rettet henvendelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration vedrørende situationen i Sri Lanka.

Af henvendelsen fremgår blandt andet, at UNHCR anbefaler, at etniske tamiler, i særdeleshed hvis vedkommende kommer fra det nordlige eller østlige Sri Lanka, ikke for tiden bør udsendes tvangsmæssigt til Sri Lanka.

UNHCR har oplyst, at man forventer at fremkomme med nye anbefalinger vedrørende Sri Lanka inden for kort tid.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på den baggrund besluttet at berostille behandlingen af de tre sager vedrørende etniske tamiler, som Flygtningenævnet for tiden har under behandling. Nævnet har videre besluttet at udsætte udrejsefristen i to sager vedrørende afviste etniske tamiler, som allerede er afgjort af nævnet.

Sagsbehandlingen i Flygtningenævnet vil blive genoptaget, når UNHCRs nye anbefalinger foreligger.

Senest opdateret: 30-10-2006
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen