Pressemeddelelse af 31. august 2005 vedrørende Flygtningenævnets årsberetning 2004

Flygtningenævnets formandskab udsender i dag sin beretning for 2004. Beretningen indeholder en redegørelse for grundlaget for og behandlingen af asylsager samt for nævnets virksomhed i øvrigt. Endvidere indeholder beretningen resumeer af 187 afgørelser i konkrete asylsager. 

Nævnet har i beretningsåret truffet afgørelse i 1.406 sager i alt, heraf i 1.212 spontansager. Den største nationalitet har været statsborgere fra Irak, hvor nævnet har truffet afgørelse i 593 spontansager.  

Herudover har de største grupper af ansøgere været statsborgere fra Afghanistan, statsløse palæstinensere, statsborgere fra Serbien og Montenegro, Somalia og Iran. Nævnet har i beretningsåret behandlet sager vedrørende udlændinge fra 60 forskellige lande. Nævnet har omgjort 12 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager mod 17 % i 2003 og 13 % i 2002. 

Som et led i Flygtningenævnets ønske om størst mulig åbenhed og gennemsigtighed i nævnets arbejde, har nævnet i beretningsåret på sin hjemmeside – www.fln.dk – offentliggjort oversigter over de dokumenter, der indgår i nævnets baggrundsmaterialesamling, og for de fleste dokumenters vedkommende er der et link til selve dokumentet. Størstedelen af materialesamlingen er således tilgængelig for alle interesserede og kan umiddelbart down-loades. 

Nævnet har desuden på hjemmesiden løbende offentliggjort resumeer af i alt 311 afgørelser, svarende til ca. 25 % af de afgørelser, der er truffet i årets løb. De resumeer, der indgår i kapitel 7, er hovedsagelig hentet fra hjemmesiden.

Senest opdateret: 31-08-2005
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen