Pressemeddelelse af 10. august 2005 "Flygtningenævnet er overrasket over afvisning fra FN´s Menneskerettighedskomité "

FN´s Menneskerettighedskomité har den 9. august 2005 afvist at genoverveje sin udtalelse af 9. december 2004, hvorefter det vil være i strid med artikel 7 i FN´s konvention om borgerlige og politiske rettigheder at udsende en ugandisk statsborger, der er udvist af Danmark for narkotikakriminalitet, til Uganda.

FN komiteens udtalelse indeholdt kritik af Flygtningenævnets afgørelse i sagen.

Danmark har i marts 2005 anmodet komiteen om at genoverveje sin udtalelse. Dette har komiteen imidlertid nu afvist.

Flygtningenævnet er overrasket over komiteens afvisning. Når komiteen blev anmodet om at genoverveje sagen, var det, fordi udtalelsen var behæftet med alvorlige tilblivelsesmangler. Blandt andet havde komiteen alene haft adgang til en dansksproget udgave af Flygtningenævnets afgørelse, som kun få af komiteens medlemmer havde mulighed for at læse. Muligvis af denne grund byggede komiteens udtalelse på en misforståelse af Flygtningenævnets præmisser i den konkrete sag. 

Flygtningenævnet finder det beklageligt, at komiteen har afvist at genoverveje sagen på et fyldestgørende grundlag.

Det er imidlertid efter drøftelser mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Integrationsministeriet og Flygtningenævnet besluttet at tage afvisningen til efterretning og efter omstændighederne ikke foretage videre i forhold til komiteen. 

Den konkrete asylsag vil nu blive henvist til det nævn, der oprindeligt traf afgørelse i sagen.

Flygtningenævnet kan endvidere henvise til nævnets pressemeddelelse af 15. december 2004.

Senest opdateret: 10-08-2005
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen