Mål- og resultatplan 2020

Titel
Mål- og resultatplan

Udgivelsesår og -måned
2020/01

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Mål- og resultatplan indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Flygtningenævnets formand på vegne af Flygtningenævnet.


Indholdsfortegnelse


Genvej til PDF-fil
Underskrevet mål- og resultatplan 2020

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post