Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget er sammensat på samme måde som et almindeligt nævn og består så vidt muligt af faste medlemmer, jf. udlændingelovens § 53, stk. 7.

Koordinationsudvalget består for tiden af Flygtningenævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, kontorchef Kenny Rasmussen (Udlændinge- og, Integrationsministeriet) og advokat Hans Mogensen (Advokatrådet).

Udvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Flygtningenævnets forretningsorden §§ 17-19.

Møder i koordinationsudvalget afholdes med passende mellemrum - typisk seks gange årligt. Møderne afholdes på formandens initiativ eller efter begæring af et andet medlem af koordinationsudvalget.

Senest opdateret: 19-06-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen