Dom fra EMD vedrørende dublinoverførsel af afghansk familie fra Schweiz til Italien

Storkammeret i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 4. november 2014 afsagt dom i sagen Tarakhel mod Schweiz (29217/12). Dommen omhandlede Dublinoverførsel af en afghansk familie bestående af et ægtepar og deres seks mindreårige børn, født mellem 19992012, og om hvorvidt familien måtte anses som særligt sårbare ved en overførsel til Italien fra Schweiz. 

Domstolen fandt, at det ville udgøre en krænkelse af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udsende klagerne til Italien, hvis ikke de svejtsiske myndigheder forinden havde fået individuelle garantier fra de italienske myndigheder om, at klagerne ville blive taget hånd om på en måde, som var tilpasset børnenes alder, og at familien ville blive holdt samlet. 

Tarakhel mod Schweiz (29217/12)

Senest opdateret: 04-11-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen