Afgørelser vedrørende overførsel i medfør af Dublinforordningen til Bulgarien eller Italien

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Bulgarien i tre sager, i syv sager er afgørelsen om overførsel til Italien stadfæstet, mens nævnet i én sag har udsat afgørelsen om overførsel til Italien, indtil der foreligger en dom i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols sag Tarakhel mod Schweiz (29217/12).

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2.

Præmisserne fra fire udvalgte afgørelser kan læses ved at klikke her.

Senest opdateret: 07-07-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen