Pressemeddelelse af 5. januar 2004

Flygtningenævnet har i dag behandlet de første tre sager efter ophævelsen af den generelle berostillelse af asylsager vedrørende irakiske statsborgere.

Ansøgerne er alle indrejst i Danmark, medens Saddam Hussein var ved magten i Irak.

Flygtningenævnet har i de tre sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser. 

Flygtningenævnet har således ikke fundet, at ansøgerne ved en tilbagevenden til Irak kan antages at være i risiko for en konkret og individuel forfølgelse, og ansøgerne opfylder derfor ikke betingelserne for opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7.

Flygtningenævnet har vedrørende de generelle forhold i Irak særligt henvist til Udlændingestyrelsens rapport af januar 2004 fra ”Fact-finding mission til Amman vedrørende asylrelevante forhold i Irak”, og har herunder bl.a. anført følgende: 

”Det fremgår af rapporten blandt andet, at den generelle situation er usikker. For så vidt angår de mange terrorangreb anføres det i rapporten, at alle kilder er enige om, at disse angreb retter sig mod koalitionsstyrkerne, internationale nødhjælpsorganisationer samt mod de irakere, der samarbejder med udlændinge. Irakere, der vender tilbage til Irak efter et udlandsophold, er ikke mål for angrebene. Flygtningenævnet finder efter de foreliggende oplysninger, at der ikke er grundlag for at antage, at tilbagevendende irakere generelt er i større fare for at blive udsat for overgreb end andre irakere. Irakere kan efter det oplyste indrejse i Irak og bevæge sig frit rundt i hele landet.”

Nævnet har som følge af det i rapporten anførte om forholdene for irakere, der vender tilbage til Irak fra udlandet, ikke fundet grundlag for i beslutningerne om udsendelse at fastsætte særlige vilkår for politiets håndtering af afgørelsen om tvangsmæssig udsendelse.

Resumé af nævnets afgørelser i sagerne vil sammen med resumé af afgørelserne i andre berammede sager vedrørende irakiske statsborgere blive lagt ud på Flygtningenævnets hjemmeside i løbet af næste uge.

Senest opdateret: 05-01-2004
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen