Forsiden på nævnets hjemmeside

Om Flygtningenævnet

  • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

  • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger

Statistik og måltal

  • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

Fuldmagtserklæring (partsrepræsentation)

  • Her kan du finde en blanket til erklæring om fuldmagt (partsrepræsentation).

Fuldmagtserklæring (partsrepræsentation)

Samtykkeerklæring (aktindsigt)

  • Her kan du finde blanket til erklæring om samtykke (aktindsigt).

Samtykkeerklæring (aktindsigt)

Baggrundsmateriale

Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

Praksis

Flygtningnævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse. 

Nyhedsbrev

  • Du kan abonnere på Flygtningenævnets nyhedsabonnementsservice og få en notifikation hver gang der bliver udgivet en nyhed på hjemmesiden. Følg denne guide.

Flygtningenævnets nyhedsbrev