Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 20.1.2011

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 20. januar 2011 afsagt dom i 5 sager mod Danmark anlagt af srilankanske statsborgere, der har fået afslag på asyl af Flygtningenævnet.

Domstolen har i alle 5 sager blandt andet udtalt, at en udsendelse af klagerne til Sri Lanka ikke vil udgøre en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Dommene er endnu ikke endelige.Dommene kan læses ved at klikke på nedenstående links:

N.S.v. Denmark.
T.N. and S.N.v. Denmark.
S.S. and others v. Denmark.
T.N.v. Denmark.
P.K.v. Denmark.

Senest opdateret: 30-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen