Flygtningenævnets 25 års jubilæum

Flygtningenævnets 25 års jubilæum, der blev afholdt på Nordatlantens Brygge den 24. oktober 2008, var med oplæg fra Flygtningenævnets formand, landsdommer B.O. Jespersen, Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, advokat Gunnar Homann, formand for Dansk Flygtningehjælp Stig Glent-Madsen, professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen, kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Regional Representative Hans ten Feld, UNHCR, Stockholm, og ansvarshavende chefredaktør Tøger Seidenfaden.

Oplæggene gav anledning til en god dialog og gode diskussioner mellem de inviterede og oplægsholderne om blandt andet Flygtningenævnets rolle i det danske udlændingesystem, herunder nævnets rolle som et uafhængigt domstolslignende organ.

Arrangementet blev afsluttet med frokost og efterfølgende reception i Flygtningenævnets Sekretariats lokaler.

Flygtningenævnet har modtaget Jens Vedsted-Hansens og Stig Glent-Madsens oplæg med henblik på offentliggørelse.Senest opdateret: 01-12-2008
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen