Pressemeddelelse af 29. oktober 2003 "Flygtningenævnet genoptager behandlingen af sager vedrørende irakiske asylansøgere"

Flygtningenævnet traf den 20. marts 2003 som følge af koalitionens intervention i Irak beslutning om at berostille behandlingen af asylsager vedrørende statsborgere fra Irak.

Flygtningenævnet har herefter løbende fulgt udviklingen i Irak med henblik på at vurdere, hvornår sagsbehandlingen kunne genoptages.

Flygtningenævnet har til brug herfor bl.a. modtaget anbefalinger fra UNHCR henholdsvis den 1. juli og 1. august 2003, ligesom nævnet den 18. august 2003 modtog en rapport fra den fælles britiske og danske fact-finding mission til Damaskus, Amman og Geneve i perioden 1.-13. juli og 23. juli 2003 om forholdene i Irak.

På et møde i Flygtningenævnets koordinationsudvalg den 27. august 2003 var der enighed om at fortsætte berostillelsen af asylsager vedrørende irakiske statsborgere, idet det for koordinationsudvalget forelå oplyst, at Udlændingestyrelsen planlagde en fact-finding mission til Irak i slutningen af september 2003, og at UNHCR omkring oktober 2003 ville komme med en fornyet anbefaling vedrørende Irak.

Udlændingestyrelsens fact-finding mission til Irak er efterfølgende udskudt på ubestemt tid på grund af sikkerhedssituationen i landet.

UNHCR har den 28. oktober 2003 oplyst, at man forventer, at der vil foreligge nye guidelines vedrørende Irak inden for kort tid, og at anbefalingerne heri vil svare til UNHCR’s seneste anbefaling af 1. august 2003.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på grundlag heraf på sit møde den 28. oktober 2003 besluttet at ophæve den generelle berostillelse af asylsager vedrørende irakiske statsborgere, hvorefter sagsbehandlingen af asylsager vedrørende irakiske statsborgere kan genoptages. Det vil herefter være op til de enkelte nævn på baggrund af oplysningerne i den konkrete sag sammenholdt med de foreliggende baggrundsoplysninger at tage stilling til den videre behandling af de konkrete sager. Koordinationsudvalget har samtidig ophævet berostillelsen af udsendelsesforanstaltningerne vedrørende irakiske statsborgere, der af Flygtningenævnet har fået afslag på asyl.

Flygtningenævnet forventer, at de første sager vil kunne berammes i begyndelsen af det nye år.

Senest opdateret: 29-10-2003
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen