MULTI
Du er her: ForsideBaggrundsmateriale

Baggrundsmateriale

Flygtningenævnet har en omfattende samling af generelt baggrundsmateriale om forholdene i de lande, hvorfra Danmark modtager asylansøgere. Landene er opdelt i gruppe I- og gruppe II-lande. 

Gruppe I-lande er de lande, hvorfra nævnet behandler eller tidligere har behandlet forholdsmæssigt mange sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages løbende. 

Gruppe II-lande er lande, hvorfra der er få sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages kun, når nævnet modtager en sag vedrørende en asylansøger fra det pågældende land, og der kan således gå lang tid imellem opdateringerne. Der udarbejdes ikke bilagsfortegnelser for baggrundsmaterialet. 

Herudover har Flygtningenævnet en samling af baggrundsmateriale vedrørende forholdene i udvalgte europæiske lande, herunder særligt forholdene for asylansøgere og udlændinge, som allerede har opnået beskyttelse, i de pågældende lande, hvortil Danmark kan overføre asylansøgere i medfør af Dublinforordningen eller som kan anses som første asyllande med den konsekvens, at de pågældendes asylansøgning i Danmark kan afvises (Dublinlande). Disse europæiske lande er kategoriseret som gruppe II-lande, men der foretages ligesom for gruppe I-landene en løbende opdatering af baggrundsmaterialet.
 

Find baggrundsmateriale


Udvidet søgning
Vis pr. side:    25    50    Alle resultater

Bilagsnummer 200: The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267-1989-2253
Kilde: FN's Sikkerhedsråd
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 28-08-2018

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 199: Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/468
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 30-07-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2580/2001.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 198: Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1084 af 30. juli 2018 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/475
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 30-07-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 197: Joint Submission of the International Commission of Jurists (ICJ) and of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) to the United Nations Special Rapporteur on the human rights of migrants
Kilde: ICJ og ECRE
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 16-04-2018

Indeholder oplysninger om principper, som skal sikre migranters menneskerettigheder.  

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 196: Global Report. Death Sentences and Executions 2017
Kilde: Amnesty International
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om den generelle anvendelse af dødsstraf og eksekveringen heraf i flere lande. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 195: Practical Guide: Qualification for international protection
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om anvendelsesområdet for Flygtningekonventionens artikel 2D og kvalifikationsdirektivets artikel 2F. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 194: Oplysning og troværdighedsvurdering af børns asylansøgninger
Kilde: Dansk Flygtningehjælp
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om sagens oplysning, troværdighedsvurderinger og risikovurderinger i børns asylsager

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 193: Legal Considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries
Kilde: UNHCR
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om betingelserne for overførsel til sikre tredjelande, herunder særligt om relevansen af et tilhørsforhold til det sikre tredjeland samt om graden af beskyttelse, der kræves i det sikre tredjeland. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 192: The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267-1989-2253
Kilde: FN's Sikkerhedsråd
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 24-04-2018

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 191: Afgørelse 2018/475 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2017/1426
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 21-03-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 190: Rådets Gennemførelsesforordning (EU) 2018/468 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1420
Kilde: Rådet for den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 21-03-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2580/2001. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 189: Guidelines on International Protection No. 13 - Applicability of Article 1D of the Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees
Kilde: UNHCR
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-01-2017

Indeholder oplysninger om anvendelsen og fortolkningen af Flygtningekonventionens artikel 1D i relation til palæstinensiske flygtninge.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 188: Practical Guide: Exclusion
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-01-2017

Indeholder oplysninger om udelukkelse af asylansøgere og anvendelsesområdet for Flygtningekonventionens artikel 1F. Indeholder videre anbefalinger til sagsbehandling og bevisvurdering i asylsager vedrørende udelukkelse.  

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 187: The List established and maintained by 1267/1989/2253 Commitee
Kilde: FN’s Sikkerhedsråds 1267 Komité
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 20-11-2017

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 186: Left in Limbo. UNHCR study on the implementation of the Dublin III Regulation
Kilde: UNHCR
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-08-2017

Indeholder oplysninger om den proceduremæssige beskyttelse og garantier for personer i Dublinproceduren. Indeholder videre oplysninger om muligheden for indkvartering af personer, der skal overføres til en anden medlemsstat. Indeholder endelig oplysninger om tilbageholdelse eller fængsling af asylansøgere, der skal Dublinoverføres.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 185: The List established and maintained by 1267/1989/2253 Commitee
Kilde: FN’s Sikkerhedsråds 1267 Komité
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 18-08-2017

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 184: 2017/1420 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/150.
Kilde: Rådets Gennemførelsesforordning (EU)
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 04-08-2017

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2580/2001.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 183: Afgørelse 2017/1426 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/154
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 04-08-2017

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 182: Afgørelse 2017/972 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/154
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 08-06-2017

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 181: Trafficking in Persons Report
Kilde: US Department of State
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-06-2017

Indeholder oplysninger om menneskehandel i en række lande.PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 180: The List established and maintained by 1267/1989 Commitee
Kilde: FN’s Sikkerhedsråds 1267 Komité
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-05-2017

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 179: Annual report on State-Sponsored Homophobia. A world survey of laws: Criminalisation, protection and recognition
Kilde: ILGA
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-05-2017

Indeholder oplysninger om lovgivning vedrørende kriminalisering, beskyttelse og anerkendelse af LGBT-personer

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 178: Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2017
Kilde: ILGA-Europe
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-05-2017

Indeholder oplysninger om forholdene for LGBTI-personer i europæiske lande.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 177: Death sentences and executions 2016
Kilde: Amnesty International
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 11-04-2017

Indeholder oplysninger om den generelle anvendelse af dødsstraf og eksekvering heraf i flere lande.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 176: Guidance Note on Refugee Claims Relaiting to Female Genital Mutilation
Kilde: UNHCR
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-05-2009

Indeholder oplysninger om kvindelig omskæring (FGM), herunder at en pige eller kvinde kan få opholdstilladelse efter flygtningekonventionens artikel 1 A, såfremt hun risikerer at blive udsat for FGM. Indeholder endvidere oplysninger om, at en forælder tillige kan have en velbegrundet frygt for forfølgelse, såfremt hans eller hendes barn er i risiko for at blive udsat for FGM. Indeholder videre op-lysninger om agents of persecution, henføring under en eller flere af konventionsgrundene samt mu-lighed for internal flight alternative (IFA).

PDF-ikon Åbn PDF


Vis pr. side:    25    50    Alle resultater

Senest opdateret: 17-05-2018

Til toppen

Søgning i Baggrunds-materialet

Der kan søges direkte i indholdet af Flygtningenævnets baggrundsmateriale (juni 2005 og frem).

 

Adobe Reader

Flygtningenævnets baggrundsmateriale er tilgængeligt i PDF-format. Du kan bl.a. benytte Adobe Reader til at læse PDF-filer. Adobe Reader kan hentes gratis fra Adobe's hjemmeside.


Hent Adobe Reader

 

Diverse emner

Flygtningenævnets baggrundsmateriale indeholder desuden en række rapporter, der ikke knytter sig til særlige geografiske regioner.

Disse rapporter kan findes under "Diverse emner" eller ved at følge linket nedenfor:

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post