MULTI
Du er her: ForsideBaggrundsmateriale

Baggrundsmateriale

Flygtningenævnet har en omfattende samling af generelt baggrundsmateriale om forholdene i de lande, hvorfra Danmark modtager asylansøgere. Landene er opdelt i gruppe I- og gruppe II-lande. 

Gruppe I-lande er de lande, hvorfra nævnet behandler eller tidligere har behandlet forholdsmæssigt mange sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages løbende. 

Gruppe II-lande er lande, hvorfra der er få sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages kun, når nævnet modtager en sag vedrørende en asylansøger fra det pågældende land, og der kan således gå lang tid imellem opdateringerne. Der udarbejdes ikke bilagsfortegnelser for baggrundsmaterialet. 

Herudover har Flygtningenævnet en samling af baggrundsmateriale vedrørende forholdene i udvalgte europæiske lande, herunder særligt forholdene for asylansøgere og udlændinge, som allerede har opnået beskyttelse, i de pågældende lande, hvortil Danmark kan overføre asylansøgere i medfør af Dublinforordningen eller som kan anses som første asyllande med den konsekvens, at de pågældendes asylansøgning i Danmark kan afvises (Dublinlande). Disse europæiske lande er kategoriseret som gruppe II-lande, men der foretages ligesom for gruppe I-landene en løbende opdatering af baggrundsmaterialet.
 

Find baggrundsmateriale


Udvidet søgning
Vis pr. side:    25    50    Alle resultater

Bilagsnummer 215: Practical guide on the best interests of the child in asylum procedure
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 20-02-2019

Indeholder en praktisk vejledning til hjælp for at identificere og fremhæve de vigtigste milepæle for gennemførelsen af børns interesser. Vejledningen har som formål at støtte europæiske lande i anvendelsen af princippet om børns interesser og forbedring af garantier inden for børnevenlige asylprocesser, der sikrer beskyttelse af børn under hele proceduren i overensstemmelse med EU-lovgivningen og international ret

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 214: Guidelines on assessing and determining the best interests of the child
Kilde: UN Human Rights Council
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-11-2018

Indeholder retningslinjer for beskyttelse af børn og børns rettigheder herunder oplysninger om anvendelsen af metoderne ”best interests determination (BID)” og ”best interest assesment (BIA)

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 213: The heart of the matter. Assessing Credibility when Children apply for Asylum in the European Union
Kilde: UN Human Rights Council
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-12-2014

Indeholder oplysninger om processuelle emner i asylsagsbehandlingen vedrørende børn, herunder betydningen af kulturelle forhold, betydningen af kommunikation, bedømmelsen af troværdighed og risikovurderingen

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 212: Safe & sound. What states can do to ensure respect for the best interest of unaccompanied and separated children in Europe
Kilde: UN Human Rights Council and UNICEF
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-10-2014

Indeholder oplysninger om, hvordan staten kan sikre respekt og sikkerhed for uledsagede og adskilte børn

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 211: General Comment no. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interest taken as a primary consideration (art. 3, para. 1.)
Kilde: UN Committee on the rights of the child
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 29-05-2016

Indeholder generelle bemærkninger (General Comment) til børnekonventionens artikel 3, para. 1

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 210: General Comment no. 12 (2009). The right of child to be heard
Kilde: UN Committee on the rights of the child
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 20-07-2009

Indeholder generelle bemærkninger (General Comment) om anvendelsen og fortolkningen af artikel 12 i børnekonventionen samt fortolkningen af artikel 2, 3, 5, 6, 13 og 17 i børnekonventionen i lyset af artikel 12, herunder børns ret til at blive hørt

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 209: General Comment no. 6 (2005). Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin
Kilde: UN Committee on the rights of the child
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-09-2005

Indeholder generelle bemærkninger (General Comment) om behandling af uledsagede mindreårige og adskilte børns asylsager

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 208: Refugee children. Guidelines on protection and care
Kilde: UN Human Rights Council
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-01-1994

Indeholder retningslinjer for beskyttelse af børn, herunder oplysning om rettigheder og psykisk trivsel

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 207: Country of Origin Information notat. FGM/kvindelig omskæring
Kilde: Udlændingestyrelsen
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-01-2019

Indeholder oplysninger om kvindelig omskæring (FGM) i en række lande

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 206: The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267/1989/2253
Kilde: FN's Sikkerhedsråd
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 04-12-2018

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 205: Trafficking in Persons Report
Kilde: US Department of State
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-06-2018

Indeholder oplysninger om menneskehandel i en række lande

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 204: Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2018
Kilde: ILGA-Europe
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-05-2018

Indeholder oplysninger om forholdene for LGBTI-personer i europæiske lande

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 203: Practical Guide: Evidence Assessment
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-03-2015

Indeholder en praktisk guide til vurderingen af beviser i asylsager inddelt i tre kategorier: Informationsindsamling, troværdighedsvurdering og risikovurdering. Guiden indeholder blandt andet en fire-trins-test i tilfælde af divergenser, ligesom den fremhæver og understreger særlige hensyn og omstændigheder af afgørende betydning for den del af asylsagsbehandlingen, som vedrører bevisvurdering

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 202: Practical Guide: Personal interview
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-12-2014

Indeholder en praktisk vejledning rettet mod den konkrete gennemførelse af samtaler med asylansøgere. Vejledningen har som formål at være til nytte for sagsbehandlere til deres forberedelse og gennemførelse af samtaler med asylansøgere og er opdelt i 5 afsnit

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 201: EASO tool for identification of persons with special needs
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 20-02-2019

Indeholder et værktøj til identificering af sårbare personer samt vejledning i forhold til behandlingen af disse personer asylretligt

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 200: The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267-1989-2253
Kilde: FN's Sikkerhedsråd
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 28-08-2018

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 199: Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/468
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 30-07-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2580/2001.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 198: Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1084 af 30. juli 2018 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/475
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 30-07-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP.

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 197: Joint Submission of the International Commission of Jurists (ICJ) and of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) to the United Nations Special Rapporteur on the human rights of migrants
Kilde: ICJ og ECRE
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 16-04-2018

Indeholder oplysninger om principper, som skal sikre migranters menneskerettigheder.  

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 196: Global Report. Death Sentences and Executions 2017
Kilde: Amnesty International
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om den generelle anvendelse af dødsstraf og eksekveringen heraf i flere lande. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 195: Practical Guide: Qualification for international protection
Kilde: EASO
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om anvendelsesområdet for Flygtningekonventionens artikel 2D og kvalifikationsdirektivets artikel 2F. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 194: Oplysning og troværdighedsvurdering af børns asylansøgninger
Kilde: Dansk Flygtningehjælp
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om sagens oplysning, troværdighedsvurderinger og risikovurderinger i børns asylsager

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 193: Legal Considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries
Kilde: UNHCR
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 01-04-2018

Indeholder oplysninger om betingelserne for overførsel til sikre tredjelande, herunder særligt om relevansen af et tilhørsforhold til det sikre tredjeland samt om graden af beskyttelse, der kræves i det sikre tredjeland. 

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 192: The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267-1989-2253
Kilde: FN's Sikkerhedsråd
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 24-04-2018

Indeholder en liste over personer og grupper med tilknytning til ISIL (Da’esh) og Al-Qaida udarbejdet af en komité under Sikkerhedsrådet etableret i henhold til FN resolution 1267 fra 1999

PDF-ikon Åbn PDF

Bilagsnummer 191: Afgørelse 2018/475 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2017/1426
Kilde: Rådet for Den Europæiske Union
Land: Diverse emner
Type: Baggrundsmateriale
Udgivelse: 21-03-2018

Indeholder en opdatering af EU's terrorliste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af fælles holdning 2001/931/FUSP. 

PDF-ikon Åbn PDF


Vis pr. side:    25    50    Alle resultater

Senest opdateret: 17-05-2018

Til toppen

Søgning i Baggrunds-materialet

Der kan søges direkte i indholdet af Flygtningenævnets baggrundsmateriale (juni 2005 og frem).

 

Adobe Reader

Flygtningenævnets baggrundsmateriale er tilgængeligt i PDF-format. Du kan bl.a. benytte Adobe Reader til at læse PDF-filer. Adobe Reader kan hentes gratis fra Adobe's hjemmeside.


Hent Adobe Reader

 

Diverse emner

Flygtningenævnets baggrundsmateriale indeholder desuden en række rapporter, der ikke knytter sig til særlige geografiske regioner.

Disse rapporter kan findes under "Diverse emner" eller ved at følge linket nedenfor:

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post