Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.
  (28-11-2017)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 8. november 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om udsendelse af en afghansk statsborger til Afghanistan.
  Sagen vedrørte en mandlig afghansk asylansøger, der som oprindeligt asylmotiv henviste til, at han frygtede en konflikt med en kommandant. Ansøgeren henviste som nyt asylmotiv til, at han frygtede at blive slået ihjel eller tortureret, idet han var konverteret fra islam til kristendommen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.
  (28-11-2017)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 9. november 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om udsendelse af en egyptisk statsborger til Egypten.
  Sagen vedrørte en mandlig egyptisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at han frygtede de egyptiske myndigheder, idet han havde unddraget sig militærtjeneste, og fordi han støttede Mohammed Mursi og Det Muslimske Broderskab.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik.
  (28-11-2017)
  FN’s Kvindekomité har i en udtalelse dateret den 6. november 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl til en kvinde fra Somalia. Klagen er afvist som inadmissible.
  Sagen vedrørte en kvindelig somalisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at hun frygtede et ledende medlem af al-Shabaab, idet hun havde nægtet at gifte sig med ham.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post