Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Flygtningenævnet genoptager behandlingen af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland
  (09-02-2018)
  Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af 27 berostillede klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge, der har opnået flygtningestatus i Grækenland, og som har fået afvist deres asylansøgning i Danmark i medfør af udlændingelovens § 29 b (første asylland).

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Kritik af Flygtningenævnet
  (09-02-2018)
  FN’s Børnekomité har i en udtalelse, dateret den 25. januar 2018, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en kvindelig asylansøger og hendes mindreårige datter til Puntland i det nordlige Somalia.

  Klik på overskriften for at læse nærmere

 • Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Kritik.
  (12-01-2018)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 30. november 2017 udtalt kritik af Udlændingestyrelsens og Udlændinge- og Integrationsministeriets aldersfastsættelse i en sag vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Grækenland som første asylland.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • 2018
  ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post