Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik.
  (14-08-2017)
  FN’s Kvindekomité har i en udtalelse dateret den 11. august 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl til en kvinde fra Somalia.
  Sagen vedrørte en kvindelig somalisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at hun frygtede sin tidligere ægtefælle, der var blevet en del af al-Shabaab.


 • Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik
  (09-08-2017)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 13. juli 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afvisning af et syrisk ægtepar og deres fire børns ansøgning om asyl med henvisning til, at familien havde opnået opholdstilladelse i Bulgarien som et sikkert første asylland, jf. udlændingelovens § 29 b.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Nedsættelse af honorar til beskikkede advokater, der møder i Flygtningenævnet
  (08-08-2017)
  Flygtningenævnet agter at nedsætte honoraret til de beskikkede advokater, der møder i nævnet fra kr. 1.700,- til kr. 1.690,- pr. time med virkning fra den 1. september 2017.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post