Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Udtalelse i en klagesag fra FN´s Torturkomité. Ingen kritik
  (25-07-2017)
  FN’s Torturkomité har i en udtalelse, dateret den 19. juni 2017, ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en sudansk statsborger til Sudan.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (10-07-2017)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 28. juni 2017, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et egyptisk ægtepar og deres tre børn til Egypten.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.
  (29-06-2017)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en sag dateret den 17. marts 2017 ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl til en afghansk statsborger.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post