Notater vedrørende menneskerettigheder

Følgende emner:

  • FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder
  • FN´s konvention om afskaffelse af alle for for diskrimination imod kvinder (CEDAW)
  • Beskyttelsen af asylansøgere i henhold til FN’s Flygtningekonvention og Den europæiske Menneskerettighedskonvention
  • FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – introduktion, håndhævelse og danske sager
  • Beskyttelsen af udlændinges privat- og familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konventioner
  • FN´s konvention om barnets rettigheder, herunder udtalelser fra CRC

Senest opdateret: 03-07-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen