Domme afsagt af den Europæiske Menneskerettigheds Domstol, EU-Domstolen og FN’s menneskerettighedsorganer

Her findes domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol, som endnu ikke er indarbejdet i Udlændingeservices og Flygtningenævnets menneskerettighedsnotat om beskyttelsen af asylansøgere efter FN's Flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Notatet indeholder links til den fulde tekst af alle nævnte domme.

Dommen Soldatenko mod Ukraine er endnu ikke indarbejdet i notatet, men kan findes ved at klikke på mappen med samme navn til venstre på denne side.

Senest opdateret: 11-04-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen