MULTI
Du er her: ForsideInformation til...Tolke

Generelt

Flygtningenævnet benytter tolke, der er godkendt af Rigspolitiet, til mundtlig tolkning under nævnsmøderne samt til skriftlig oversættelse af dokumenter m.v.

Under nævnsmødet foregår tolkningen som udgangspunkt til og fra ansøgerens modersmål, medmindre ansøgeren har ønsket, at tolkningen foregår på et andet sprog, eller medmindre det ikke er muligt at fremskaffe en tolk på modersmålet.

Flygtningenævnet tager som udgangspunkt hensyn til ansøgerens tilkendegivelser vedrørende valg af tolk, såfremt disse er begrundet i sprogkundskaber, men derimod ikke såfremt de for eksempel vedrører tolkens etniske eller nationale tilhørsforhold. Såfremt ansøgeren har været udsat for eksempelvis seksuelle overgreb, vil nævnet imidlertid så vidt muligt imødekomme et ønske om mandlig eller kvindelig tolk.

Flygtningenævnet honorerer endvidere tolkning, der er udført hos advokat i forbindelse med dennes forberedende møde med ansøgeren.

Vedrørende fremsendelse af fakturaer

Fra og med 15. april 2013 bør fremsendelse af fakturaer fra tolke som ikke er momsregistrerede samt bilag fremover sendes til mailadressen fln-tolk@uim.dk

Materialet kan derudover også stadigvæk fremsendes per post på adressen:

Flygtningenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, stadigvæk skal fremsende deres fakturaer elektronisk.

Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.

Senest opdateret: 12-05-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post