MULTI
Du er her: ForsidePublikationer og notaterPublikationer
 • 26. beretning 2017

  Dato: 04-07-2018

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet særligt i andet halvår af 2016 og de første tre kvartaler af 2017 modtog et meget stort antal sager fra Udlændingestyrelsen. Sagerne vedrørte i vidt omfang personer, der var indrejst i Danmark i 2015 og første halvår af 2016, hvor både Danmark og resten af Europa oplevede et stærkt forhøjet indrejsetal. Nævnet har øget mødefrekvensen, men det har ikke været muligt for nævnet at afgøre sagerne i samme tempo, som de blev modtaget. Antallet af verserende spontansager steg derfor fra 1.331 sager ultimo 2016 til 3.330 i august 2017. Sagstilgangen er herefter faldet væsentligt, så der ultimo 2017 verserede 2.928 spontansager for nævnet. Antallet af verserende sager er i 2018 nedbragt yderligere, således at der ultimo maj 2018 verserede 2.053 sager. Tilsvarende steg sagsbehandlingstiden henover beretningsåret fra gennemsnitligt 116 dage i slutningen af første kvartal til 245 dage i gennemsnit i fjerde kvartal. Sagsbehandlingstiden forventes primo 2019 nedbragt til et mere normalt niveau.

  Nævnet har i 2017 afsluttet i alt 2.679 spontansager fra 44 forskellige lande mod 1.656 sager i 2016, 1.481 sager i 2015 og 2.030 sager i 2014. De største grupper af ansøgere i 2017 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran og Irak.

  Samlet har nævnet i 2017 omgjort ca. 19 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

  For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2017, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til sekretariatschef i Flygtningenævnets Sekretariat Stig Torp Henriksen på telefon 2534 2055 eller souschef Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

 • 25. beretning 2016

  Dato: 09-11-2017

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 modtog i alt 2.537 spontane asylsager mod 1.397 sager i 2015 og 1.757 sager i 2014. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således steget markant i forhold til de foregående år. Stigningen er fortsat i 2017. Det er ikke muligt at behandle de mange nye sager i samme tempo, som de modtages. Antallet af verserende sager er derfor steget væsentligt og forventes først reduceret i efteråret 2017. Tilsvarende er sagsbehandlingstiden steget til ca. 180 dage. Der vil først kunne forventes en lavere sagsbehandlingstid i løbet af 2018.

  Nævnet har i 2016 afsluttet i alt 1.656 sager fra 64 forskellige lande mod 1.481 sager i 2015 og 2.030 sager i 2014. De største grupper af ansøgere i 2016 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran, Somalia og Rusland.

  Samlet har nævnet i 2016 omgjort ca. 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v.

  For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er sagsforløbet i alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2016, gengivet i beretningen, herunder komitéernes udtalelser.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til souschef i Flygtningenævnets Sekretariat Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

 • 24. beretning 2015

  Dato: 19-10-2016

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2015 modtog i alt 1.397 spontane asylsager mod 1.757 sager i 2014. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således ikke steget i takt med det øgede antal indrejste asylansøgere. Det skyldes blandt andet, at en meget stor andel af de personer, der er indrejst i Danmark og har søgt om asyl, kommer fra lande, hvor forholdene er sådan, at de pågældende får asyl i Udlændingestyrelsen. Således har næsten alle asylansøgerne fra Syrien, der også i 2015 udgjorde de største ansøgernationalitet, og Eritrea, som ligeledes var blandt de største indrejsenationaliteter, fået asyl ved sagens behandling i Udlændingestyrelsen.

  Nævnet har i 2015 afgjort i alt 1.481 sager fra 67 lande. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Rusland, Syrien, Afghanistan og Somalia. Samlet har nævnet i 2015 omgjort ca. 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 103 dage.

  Flygtningenævnet modtog endvidere i 2015 i alt 1.122 klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i Dublin-sager og afsluttede 962 Dublin-sager, det vil sige sager vedrørende fastlæggelsen af, om asylansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet land efter reglerne i Dublin-forordningen

 • 23. beretning 2014

  Dato: 20-08-2015

  Nævnet modtog i 2014 i alt 1.757 spontane asylsager mod 1.965 sager i 2013. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således ikke steget i takt med det øgede antal indrejste asylansøgere. Det skyldes blandt andet, at en meget stor andel af de personer, der er indrejst i Danmark og har søgt om asyl, kommer fra lande, hvor forholdene er sådan, at de pågældende meddeles opholdstilladelse ved sagens behandling i Udlændingestyrelsen. Således er næsten alle asylansøgerne fra Syrien og Eritrea, der i 2014 udgjorde de største ansøgernationaliteter, meddelt opholdstilladelse ved sagens behandling i Udlændingestyrelsen.

  Nævnet har i 2014 afgjort i alt 2.030 sager fra 69 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Somalia (22%), Rusland (14%) og Afghanistan (11%). Samlet har nævnet i 2014 omgjort 16 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 126 dage.

  Flygtningenævnet modtog endvidere i 2014 i alt 948 klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i Dublin-sager og afsluttede 924 Dublin-sager, det vil sige sager vedrørende fastlæggelsen af, om asylansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet Dublin-land i medfør af Dublin-forordningen.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til chefkonsulent i Flygtningenævnets Sekretariat Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 7266 1416.

 • 22. beretning 2013

  Dato: 21-08-2014

  Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1.706 personsager vedrørende statsborgere fra 66 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (23 %), Iran (11 %) og Rusland (10 %). Nævnet har samlet i 2013 omgjort 33 % af Udlændingestyrelsens afgørelser, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24 %, i 2011 32 % og i 2012 27 %.

  Udviklingen gennem de seneste år med modtagelse af et stadigt stigende antal nye spontansager fortsatte i 2013, hvor nævnet modtog i alt 1.784 personsager. Herudover besluttede nævnet at genoptage 190 afsluttede spontansager. Nævnet har derfor også i 2013 prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har med henblik herpå afholdt 40-45 månedlige nævn. Sagsbehandlingstiden blev henover året nedbragt fra 7-8 måneder i begyndelsen af 2013 til ca. 3 måneder ved udgangen af 2013. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2013 var ca. 5 måneder.

 • 21. beretning 2012

  Dato: 12-08-2013

  Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1.537 personsager vedrørende statsborgere fra 53 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (37%), Iran (15%) og Syrien (12%). Nævnet har samlet i 2012 omgjort 27% af Udlændingestyrelsens afgørelser, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24% og i 2011 32%.

  Udviklingen gennem 2010 og 2011 med modtagelse af et stadigt stigende antal nye spontansager fortsatte i 2012, hvor nævnet modtog i alt 1.198 personsager. Nævnet har derfor også i 2012 prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har med henblik herpå afholdt 40-45 månedlige nævn. Antallet af verserende sager er i løbet af 2012 blevet reduceret fra 1.347 til 871 personsager. Det er i løbet af de første fem måneder af 2013 lykkedes at nedbringe antallet af verserende sager yderligere til ca. 622 personsager (ultimo maj).

 • Årsrapport 2012

  Dato: 16-05-2013

 • 20. beretning 2011

  Dato: 14-08-2012

  Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1029 sager vedrørende statsborgere fra 53 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (50 %), Syrien (13%) og Iran (10%). Nævnet har samlet i 2011 omgjort 32% af Udlændingestyrelsens afgørelser. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24%.

  Nævnet har i 2011 modtaget et væsentligt højere antal nye spontansager – i alt 1.526 sager – end de foregående år. Nævnet har prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har derfor øget antallet af nævnsmøder fra 336 møder i 2010 til 435 møder i 2011. Sagsbehandlingstiden er i løbet af beretningsåret forøget fra 128 dage ved årsskiftet 2010/2011 til 186 dage ved udgangen af 2011. Antallet af verserende sager er i løbet af 2011 steget fra 570 til 1.036 sager. Det er i løbet af de første fem måneder af 2012 lykkedes at nedbringe antallet af verserende sager til ca. 750 sager.

 • Årsrapport 2011

  Dato: 16-04-2012

 • 19. Beretning 2010

  Dato: 23-08-2011

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2010, herunder en række resuméer af nævnets afgørelser i 2010. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 823 sager vedrørende statsborgere fra 48 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan, Syrien og Iran.

 • Årsrapport 2010

  Dato: 15-04-2011

 • 18. beretning 2009

  Dato: 10-09-2010

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2009, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2009. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 389 sager vedrørende statsborgere fra 49 forskellige lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan og Iran.

 • Årsrapport 2009

  Dato: 15-04-2010

 • 17. Beretning 2008

  Dato: 31-08-2009

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2008, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2008. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 394 sager vedrørende statsborgere fra 52 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Sri Lanka.

 • Årsrapport 2008

  Dato: 15-04-2009

 • 16. Beretning 2007

  Dato: 02-09-2008

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2007, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2007. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 296 sager vedrørendestatsborgere fra 44 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia.

 • Årsrapport 2007

  Dato: 22-04-2008

 • 15. beretning 2006

  Dato: 26-07-2007

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2006, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2006. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 491 sager vedrørendestatsborgere fra 46 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Serbien og Somalia.

 • Årsrapport 2006

  Dato: 16-04-2007

 • 14. beretning 2005

  Dato: 06-07-2006

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2005, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2005. I løbet af 2005 er sagsbehandlingstiden for spontane asylsager nedbragt væsentligt. Denne tendens er fortsat i første halvår af 2006, så sagsbehandlingstiden nu er på et niveau, hvor det – henset til de sagsskridt, der skal foretages i sagerne – næppe er muligt generelt at nedbringe den yderligere. Kapitel 9 indeholder nærmere statistiske oplysninger.

 • Årsrapport 2005

  Dato: 12-04-2006

 • 13. beretning 2004

  Dato: 31-08-2005

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2004, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2004. I 2004 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet før den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • Årsrapport 2004

  Dato: 15-04-2005

 • 12. beretning 2003

  Dato: 05-07-2004

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2003, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2003. I 2003 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet efter den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • Årsrapport 2003

  Dato: 15-04-2004

 • 11. beretning 2002

  Dato: 03-07-2003

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2003, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2003. I 2003 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet efter den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • Årsrapport 2002

  Dato: 19-05-2003

 • 10. beretning 2001

  Dato: 10-07-2002

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2001, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2001. I kapitel 5 gennemgås forskellige generelle asylretlige emner, herunder tortur. I Kapitel 4 gennemgås grundlaget for og behandlingen af asylsager. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • 9. beretning 2000

  Dato: 06-07-2001

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2000, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2000. I kapitel 5 gennemgås forskellige generelle asylretlige emner, bl.a. tortur, mens nævnets behandling af sager vedrørende asylansøgere, der har begået kriminalitet her i landet, gennemgås i kapitel 8. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • 8. beretning 1999

  Dato: 21-07-2000

 • 7. beretning 1998

  Dato: 25-05-2000

 • Beretninger

  Dato:

 • Årsrapporter

  Dato:


Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post