MULTI
Du er her: ForsidePublikationer og notaterNotaterØvrige domme afsagt af EU-domstolen

Øvrige domme afsagt af EU-Domstolen

Her findes en oversigt med udvalgte domme, mm. afsagt af EU-Domstolen.

C-369/17. Shajin Ahmed mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, afsagt den 13. september 2018

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - direktiv 2011/95/EU - artikel 17 - udelukkelse fra subsidiær beskyttelsesstatus - grund - dom for en grov forbrydelse - vurdering af grovheden på grundlag af den straf, der ifaldes i henhold til national ret - lovlydgihed - nødvendigheden af individuel vurdering.

C-585/16. Serin Alheto mod Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za Bezhantsite, afsagt den 25. juli 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse - fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse - direktiv 2011/95/EU - artikel 12 - udelukkelse fra anerkendelse som flygtninge - personer, der er registreret hos De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - den omstændighed, at der for en flygtninge fra Palæstina foreligger et >>første asylland<< i UNRWA´s operationsområde - fælles procedurer for tildeling af international beskyttelse - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - retten til effektive retsmidler - fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse - rækkevidden af førsteinstansrettens beføjelser - retsinstansens efterprøvelse af behovet for international beksyttelse - efterprøvelse af afvisningsgrunde.

C-31/09. Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 17. juni 2010.

Angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 68 EF og 234 EF, indgivet af Fővárosi Bíróság (Ungarn) ved afgørelse af 15. december 2008, indgået til DOmstolen den 26 januar 2009, i sagen: Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

C-364/11. Mostafa Abed El Karem El Kott m.fl. mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 19. december 2012.

Direktiv 2004/83/EF - minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - statsløse af palæstinensisk oprindelse, der har haft faktisk adgang til bistand fra De Forenede Nationers Nødhjælps- Arbejdsagentur for for palæstinensiske FLygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - disse statsløses ret til at lbive anerkendt som flygtninge på grundlag af artikel 12, stk. 1, litra a), andet punktum, i direktiv 2004/83 - anvendelsesbetingelser - bortfald >>af en eller anden grund<< af nævnte bistand fra UNRWA - bevis - følger for de berørte, der ansøger om flygtningestatus - ret til >>uden videre (...) at blive omfattet af dette i samme direktivs artikel 2, litra c), og tildeling af flygtningestatus i medfør af direktivets artikel 13.Senest opdateret: 30-11-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post